-->

My status

Hỗ trợ bán hàng

Tel: 025 6252 668

Fax: 025 3815 799

Than cốc luyện kim TQ
liên hệ
 
Than điện cực Ø 300 ÷ 350
liên hệ
 
Than điện cực Ø 100 ÷ 150
liên hệ
 
Than điện cực Ø 400 ÷ 450
liên hệ
 
Sắp xếp: [Giá giảm dần]   [Giá tăng dần]   [Mới nhất]  
Giá bán: liên hệ
Graphite tự nhiên dạng bột hàm lượng C = 80%
 
Giá bán: liên hệ
Graphite nhân tạo dạng vảy C=80%
 
Giá bán: liên hệ
Than điện cực Ø 100 ÷ 150
 
Giá bán: liên hệ
Than điện cực Ø 200 ÷ 250
 
Giá bán: liên hệ
Sản phẩm: Than cốc luyện kim
Thành phần:
§é Èm: 8% / 1
C¸c bon C: 80%/ 1,5
Hµm l­îng S: / 1%
§é tro A: 19% / 1
§é Èm: 8%/ 1
§
 
Giá bán: liên hệ
Than điện cực Ø 300 ÷ 350
 
Giá bán: liên hệ
Sản phẩm: Than điện cực Ø 400 ÷ 450
Đơn giá: 15.500.000,00
Đơn vị tiền tệ: VND
Đơn vị số lượng: T (Tấn)
Phương thức thanh toán:
Hình
 
Giá bán: liên hệ
Than cốc luyện kim TQ
 
Giá bán: liên hệ
Sản phẩm: Bột tăng Carbon
Thành phần:
C ≥ 95%;