-->

My status

Hỗ trợ bán hàng

Tel: 025 6252 668

Fax: 025 3815 799

Bột phấn chì
liên hệ
 
Amoni Clorua (Nh4CL) hàm lượng 99,3%, dạng tinh thể trắng
liên hệ
 
Sạn đầm lò 95%
liên hệ
 
Magiê Ô xít ( MgO ) dạng bột tự nhiên, hàm lượng Mgo=80%
liên hệ
 
Sắp xếp: [Giá giảm dần]   [Giá tăng dần]   [Mới nhất]  
Giá bán: liên hệ
Magiê Ô xít ( MgO ) dạng bột tự nhiên, chưa nung
hàm lượng Mgo=80%
Magnesite Ore
 
Giá bán: liên hệ
Magiê Ô xít ( MgO ) dạng sạn tự nhiên, chưa nung.
Hàm lượng MgO=90%
Cỡ hạt ( 3-7)mm
 
Giá bán: liên hệ
Amoni Clorua (Nh4CL) hàm lượng 99,3%, dạng tinh thể trắng
 
Giá bán: liên hệ
Pheno fomaldehyt dạng bột
 
Giá bán: liên hệ
Sản phẩm: Bột phấn chì
Thành phần:
Cỡ hạt : 0,1/0,5mm90%min
Đóng bao: 50 kg/ bao
 
Giá bán: liên hệ
Sản phẩm: Sạn cao nhôm
Thành phần:
Al2O3/82%
Fe2O3/ 2,5%
Cỡ hạt : 0,1/0,5mm90%min
Đóng bao: 50 kg/ bao
 
Giá bán: liên hệ
Sản phẩm: Sạn đầm lò 90%
Thành phần:
MgO 90%
Cỡ hạt : 1/3/ 4/7mm90%min
Đóng bao: 50 kg/ bao
 
Giá bán: liên hệ
Sản phẩm: Sạn cao nhôm
Thành phần:
Si: 86/89%
Cỡ hạt :1/3/ 4/7mm90%min
Đóng bao: 50 kg/ bao
 
Giá bán: liên hệ
Sản phẩm: Sạn đầm lò 95%
Thành phần:
MgO 95%
Cỡ hạt : 1/3/  4/7mm90%min
Đóng bao: 50 kg/ bao
 
Giá bán: liên hệ
Sản phẩm: Sạn vá lò MgO
Thành phần: MgO 90%
Cỡ hạt : 3/7mm90%min
Đóng bao: 50 kg/ bao