-->

My status

Hỗ trợ bán hàng

Tel: 025 6252 668

Fax: 025 3815 799

Ferro Silicon Mangan
liên hệ
 
Ferro Silicon 75%
liên hệ
 
Ferro Molipden
liên hệ
 
Ferro Mangan Carbon thấp
liên hệ
 

Ferro Mangan Carbon thấp

Khuyễn mãi:
Tinh trang:Mới sản xuất
Giá bán: liên hệ
Mô tả chi tiết
Sản phẩm: Ferro Mangan Carbon thấp
Thành phần:
Mn: 80-83%
C: 0.5%max
Si: 1.5%max
P: 0.16%max
S: 0.03%max
Cỡ hạt :10-100mm90%min
Đóng bao: 1000 - 1500 kg/ bao
Sản phẩm cùng loại
Giá bán: liên hệ 0
Sản phẩm: Ferro Molipden
Thành phần:
Mo: 60 or 65%min
Si: 1%max
P: 0.06%max
S: 0.1%max
C: 0.1%max
Cu: 0.6%max
Cỡ hạt :1
 
Giá bán: liên hệ 0
Ferro Crom Carbon thấp
Cr : >57% C :< 1%
Cỡ hạt :10-100mm90%min
Đóng bao :1000 – 1500 kg/ bao
 
Giá bán: liên hệ 0
Ferro Silicon Mangan n
Mn :60%. Si :14%. C 2,5%. P 0,25 - 0,4 %
Cỡ hạt :10-100mm90%min
Đóng bao :1000 – 1500 kg/ bao
 
Giá bán: liên hệ 0
Ferro Vanadium
V : 78-82% S : 0.05 % C : 0.25% P : 0.06%
AL : 4.0% SI : 1.5%
Cỡ hạt :10-100mm90%min
Đóng bao : 1000 – 1500